Novice/IMG_1

Vlada RS je izdala Uredbo o izvajanju ukrepov in tehnične pomoči iz Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2020, ki se izvajajo v skladu s predpisi, ki urejajo ...

V sredo, 25.5.2016 se je v prostorih Vlade RS na Gregorčičevi 27 v Ljubljani, odvila 2. seja Odbora za spremljanje Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo v ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014-2020.  ...

Obveščamo vas, da je Vlada RS potrdila spremembo sklepa o ustanovitvi, organizaciji, nalogah in imenovanju članov Odbora za spremljanje Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji ...

EU projekt, moj projekt 2016

Glasujte in se nam pridružite na dogodkih! Ali veste, da je bilo v zadnjih nekaj letih s pomočjo sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj, Evropskega socialnega sklada ali Kohezijskega sklada v Evropski uniji (EU) uresničenih več ...

Spoštovani! Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je pripravilo predlog Uredbe o določitvi in izvajanju ukrepov ter tehnične pomoči iz Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki ...

V okviru Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo je objavljen javni razpis, namenjen sofinanciranju projektov sodelovanja na področju celostne pomorske politike v Črnem morju in Sredozemskem morju. Na razpis se lahko prijavijo javne ...

Obveščamo vas, da je Vlada RS potrdila sklep o ustanovitvi, organizaciji, nalogah in imenovanju članov Odbora za spremljanje Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje ...

V Uradnem listu RS št. 65/2015 je objavljeno Obvestilo o odobritvi Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014-2020.

Evropska komisija je sprejela ključni program financiranja, s katerim bo slovenski sektor pomorstva, ribištva in ribogojstva v obdobju 2014–2020 dobil 32,6 milijona evrov, od tega skoraj 25 milijonov evrov evropskih sredstev. Operativni ...

Operativni program za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2020 je bil uradno potrjen s strani Evropske komisije. Trenutno je potrjenih 9 od skupno 28 programov v vseh državah članicah ...