Novice/IMG_1

V okviru Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo je objavljen javni razpis, namenjen sofinanciranju projektov sodelovanja na področju celostne pomorske politike v Črnem morju in Sredozemskem morju. Na razpis se lahko prijavijo javne ...

Obveščamo vas, da je Vlada RS potrdila sklep o ustanovitvi, organizaciji, nalogah in imenovanju članov Odbora za spremljanje Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje ...

V Uradnem listu RS št. 65/2015 je objavljeno Obvestilo o odobritvi Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014-2020.

Evropska komisija je sprejela ključni program financiranja, s katerim bo slovenski sektor pomorstva, ribištva in ribogojstva v obdobju 2014–2020 dobil 32,6 milijona evrov, od tega skoraj 25 milijonov evrov evropskih sredstev. Operativni ...

Operativni program za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2020 je bil uradno potrjen s strani Evropske komisije. Trenutno je potrjenih 9 od skupno 28 programov v vseh državah članicah ...

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano obvešča vse lokalne akterje, da je v petek, 26. 6. 2015 v Uradnem listu RS na podlagi 80. člena Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020 (Uradni ...

Vlada je na 41. redni seji, dne 12. 6. 2015, obravnavala štiri točke iz delovnega področja Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Sprejeta je bila tudi Uredba o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem ...

Vabljeni, da se udeležite vsebinskega posveta o »Lokalnem razvoju, ki ga vodi skupnost«, ki bo potekal v sredo, 17. junija 2015, s pričetkom ob 8.00 uri, na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani.