Novice/IMG_1

ZAPRTJE PRVEGA JAVNEGA RAZPISA ZA UKREP »PRODUKTIVNE NALOŽBE V KLASIČNO AKVAKULTURO«

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano obvešča vse vlagatelje, da bo jutri, dne 2. avgusta 2017 ob 24. uri, zaprlo prvi javni razpis za ukrep »Produktivne naložbe v klasično akvakulturo« OP ESPR 2014-2020 na podlagi Uredbe o izvajanju ukrepov iz Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2020, ki se izvajajo z javnimi razpisi (UL RS, št. 14/2017).

Obvestilo