Javni_razpisi/IMG_1

Javni razpisi

Po potrditvi meril za izbor operacij v okviru ukrepov OP ESPR 2014-2020 s strani Odbora za spremljanje bo organ upravljanja pripravil nacionalno izvedbeno uredbo o izvajanju OP ESPR 2014-2020, ki bo predstavljala pravno podlago za pripravo javnih razpisov za ukrepe OP ESPR 2014-2020.

Navodila OU za spremljanje, potrditev in vrednotenje izvajanje ukrepov OP ESPR 2014-2020

1. MORSKI GOSPODARSKI RIBOLOV 

I. Ribiška pristanišča, mesta iztovarjanja, prodajne dvorane in zavetja 

Datum objave: 30. 6. 2017

Rok za prejem ponudb: 21. 9. 2017

Izdajatelj: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Razpisano sredstev: 2.400.000,00 EUR

Drugi podatki: Vnos prijavnega obrazca v e-sistem in vložitev vloge poteka od 24. 7. 2017 do vključno 21. 9. 2017 do 24. ure

Razpisna dokumentacija:

Status: Veljaven razpis

2. AKVAKULTURA 

I. Predelava ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture 

Datum objave: 7. 7. 2017

Rok za prejem ponudb: 29. 8. 2017

Izdajatelj: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Razpisano sredstev: 3.340.361,00 EUR

Drugi podatki: Vnos prijavnega obrazca v e-sistem in vložitev vloge poteka od 31. 7. 2017 do vključno 29. 8. 2017 do 24. ure

Razpisna dokumentacija:

Status: Zaključen razpis

II. Produktivne naložbe v okoljsko akvakulturo 

Datum objave: 7. 7. 2017

Rok za prejem ponudb: 29. 8. 2017

Izdajatelj: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Razpisano sredstev: 2.266.667,00 EUR

Drugi podatki: Vnos prijavnega obrazca v e-sistem in vložitev vloge poteka od 31. 7. 2017 do vključno 29. 8. 2017 do 24. ure

Razpisna dokumentacija:

Status: Zaključen razpis

III. Produktivne naložbe v klasično akvakulturo 

Datum objave: 9. 6. 2017

Rok za prejem ponudb: 2. 8. 2017

Izdajatelj: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Razpisano sredstev: 4.133.333,00 EUR

Drugi podatki: Vnos prijavnega obrazca v e-sistem in vložitev vloge poteka od 3. 7. 2017 do vključno 2. 8. 2017 do 24. ure

Razpisna dokumentacija:

Status: Zaključen razpis

3. SKUPNA RIBIŠKA POLITIKA 

4. LOKALNI RAZVOJ, KI GA VODI SKUPNOST 

5. TRŽENJE IN PREDELAVA 

6. CELOSTNA POMORSKA POLITIKA