Novice/IMG_1

Objavljen javni razpis za naložbe v akvakulturo v višini 4 mio €

V Uradnem listu Republike Slovenije je danes objavljen prvi javni razpis iz Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014-2020, in sicer za ukrep »Produktivne naložbe v klasično akvakulturo«. Namen je posodobitev in izgradnja novih objektov akvakulture ter diverzifikacija proizvodnje z razvojem dopolnilnih dejavnosti. Višina nepovratnih sredstev po tem razpisu znaša 4.133.333,00 evrov, od katerih 75% prispeva EU, preostalih 25 % pa Republika Slovenija.

Upravičenci do sredstev so pravne in fizične osebe, ki imajo ob oddaji vloge registrirano dejavnost gojenja vodnih organizmov ter so organizirane kot gospodarske družbe ali zadruge, samostojni podjetniki posamezniki ali nosilci dopolnilne dejavnosti na kmetiji ter spadajo med mikro, mala ali srednje velika podjetja. Najvišji znesek podpore za posamezno operacijo je 500.000 evrov, posamezni upravičenec pa lahko v celotnem programskem obdobju prejme do 1.000.000 evrov. 

Slovenija s pomočjo tega ukrepa spodbuja razvoj sektorja akvakulture v smeri konkurenčnega in trajnostnega razvoja. Posebnost sektorja akvakulture je njegova majhnost v primerjavi z drugimi državami članici, a sektor ima kljub temu, glede na zaznane potrebe in naravne možnosti, potencial za nadaljnji razvoj in ohranjanje tradicije.