Operativni program za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014-2020

Evropska komisija je potrdila Operativni program za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014-2020, CCI 2014SI14MFOP001, z Izvedbenim sklepom Evropske komisije C(2015) 5168 z dne 22. 7. 2015.

Operativni program za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014-2020.

Priloge k programu

Evropska komisija je potrdila prvo spremembo Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014-2020, CCI 2014SI14MFOP001, z Izvedbenim sklepom Evropske komisije C(2017) 6542 z dne 10. 10. 2017. 

1. sprememba Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014-2020.

Evropska komisija je potrdila drugo spremembo Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014-2020, CCI 2014SI14MFOP001, dne 15. 6. 2018. 

2. sprememba Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014-2020.