Novice/IMG_1

Predstavitev dveh javnih razpisov za akvakulturo

V petek, 14. julija 2017 je bila izvedena predstavitev za javni razpis za ukrep »Produktivne naložbe v okoljsko akvakulturo« in ukrep »Predelava ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture«.

Na predstavitvi je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v sodelovanju z Agencijo RS za kmetijske trge in razvoj podeželja predstavilo:

  • pogoje javnih razpisov;
  • vložitev vloge in zahtevkov za povračilo sredstev;
  • elektronski vnos vlog.

Javna razpisa sta bila objavljena v Uradnem listu Republike Slovenije, dne 7. junija 2017. Prav tako sta objavljena na spletnih straneh:

http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/ 
http://www.ribiski-sklad.si/Javni_razpisi/

PP Predstavitve:

Galerija: