Novice/IMG_1

Predstavitev prvega javnega razpisa za ukrep ''Produktivne naložbe v klasično akvakulturo''

V petek, 16. junija 2017, je bila izvedena predstavitev in delavnica za prvi javni razpis za ukrep »Produktivne naložbe v klasično akvakulturo«. Na predstavitvi je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v sodelovanju z Agencijo RS za kmetijske trge in razvoj podeželja predstavilo:

  • pogoje javnega razpisa,
  • pogoste napake vlagateljev ob oddaji vloge in predložitvi zahtevkov za povračilo sredstev ter primerjavo med OP ESR 2007-2013 in OP ESPR 2014-2020,
  • elektronski vnos vloge.

PP predstavitve:

Galerija:

Javni razpis je bil objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije dne 9. junija 2017. Prav tako je objavljen na spletnih straneh Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter ribiškega sklada.