Novice/IMG_1
Odprtje aplikacije za vnos vlog CLLD

Vse LAS-e, ki izvajajo aktivnosti v okviru Lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost tudi iz ribiškega sklada, obveščamo, da je Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja z današnjim dnem, 19. 7. 2017 odprla aplikacijo za vnos vlog.   

V petek, 14. julija 2017 je bila izvedena predstavitev za javni razpis za ukrep »Produktivne naložbe v okoljsko akvakulturo« in ukrep »Predelava ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture«. Na predstavitvi je Ministrstvo za kmetijstvo, ...

V Uradnem listu Republike Slovenije bosta danes objavljena dva javna razpisa iz Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014-2020, in sicer za ukrep »Produktivne ...

Vljudno vabljeni na predstavitev javnih razpisov za ukrepa »Produktivne naložbe v okoljsko akvakulturo« in »Predelava ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture«, ki bo v petek, 14. 7. 2017 ob 10. uri v sejni dvorani stavbe ...

V Uradnem listu Republike Slovenije bo danes objavljen nov javni razpis iz Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014-2020, in sicer javni razpis za ukrep »Ribiška ...

V petek, 16. junija 2017, je bila izvedena predstavitev in delavnica za prvi javni razpis za ukrep »Produktivne naložbe v klasično akvakulturo«. Na predstavitvi je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v sodelovanju z Agencijo ...

V Uradnem listu Republike Slovenije je danes objavljen prvi javni razpis iz Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014-2020, in sicer za ukrep »Produktivne naložbe ...

Vljudno vabljeni na predstavitev prvega javnega razpisa za ukrep »Produktivne naložbe v klasično akvakulturo«, ki bo v petek, 16.6.2017 ob 10. uri v sejni dvorani stavbe Slovenijales, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana. Vabilo

Predstavnik Evropske komisije, gospod Fabio Galleti si je v okviru obiska v Sloveniji (udeležba na 3. seji Odbora za spremljanje OP ESPR 2014-2020), ogledal tudi primere dobrih praks (projektov), ki jih je Obalna akcijska skupina Ribič ...

V četrtek, 18.5.2017 se je v prostorih Vlade RS v Ljubljani, odvila 3. seja Odbora za spremljanje Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo v ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014-2020.  Tretja seja Odbora ...