Novice/IMG_1

Vabilo na predstavitev dveh javnih razpisov OP ESPR 2014-2020

Vljudno vabljeni na predstavitev javnih razpisov za ukrepa »Produktivne naložbe v okoljsko akvakulturo« in »Predelava ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture«, ki bo v petek, 14. 7. 2017 ob 10. uri v sejni dvorani stavbe Slovenijales, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana.

Vabilo