Novice/IMG_1

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano bo 5. aprila 2023 ob 24. uri zaprlo sedmi javni razpis za ukrep produktivne naložbe v klasično akvakulturo in sedmi javni razpis za ukrep predelava ribiških proizvodov in proizvodov ...

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano bo 16. decembra 2022 ob 24. uri zaprlo šesti javni razpis za ukrep ribiška pristanišča, mesta iztovarjanja, prodajne dvorane in zavetja v okviru OP ESPR 2014-2020. Obvestilo je dosegljivo tukaj. ...

V skladu s Strateškimi smernicami za EU akvakulturo Evropska komisija pripravlja smernice o regulativnih in upravnih postopkih v akvakulturi. Pri tem je v podporo mehanizem EU za pomoč ribogojstvu, v okviru katerega je že bila opravljena ...

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v Uradnem listu Republike Slovenije danes objavilo najavo o odprtju 3. javnega razpisa za ukrep Zdravje in varnost. Predmet podpore javnega razpisa je namenjen izboljšanju higienskih, ...

Vlada je izdala Uredbo o spremembah Uredbe o izvajanju ukrepa zdravje in varnost iz Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo (OP ESPR) v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2020 in jo objavi v Uradnem ...

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,  Sektor za ribištvo, se tudi letos aktivno predstavlja na 60. mednarodnem kmetijsko-živilskem sejmu Agra v Gornji Radgoni. Osrednja aktivnost na letošnji predstavitvi je kampanja ...

''Dobro za morje - dobro zame''

V okviru LAS Istre, je bil dne, 12. 7. 2022 na koprskem pomolu predstavljen še en uspešen projekt "Dobro za morje, dobro zame". Izobraževalna delavnica, ki je pritegnila tako starejšo javnost, kot tudi mlajše, je bila namenjena osveščanju ...

Izola, 10. junija - Društvo Aurata, ki je nastalo kot glas ribičev je skupaj z Znanstveno-raziskovalnim središčem Koper in Morsko biološko postajo Piran pripravilo projekt Dobro za morje - dobro zame, ki je namenjen osveščanju zlasti mlajše ...

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je danes, 13. maja 2022, objavilo dva javna razpisa iz Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014-2020, in sicer ...

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano bo danes, 12. maja 2022 ob 24. uri zaprlo drugi javni razpis za ukrep Zdravje in varnost v okviru OP ESPR 2014-2020. Obvestilo je dosegljivo tukaj.