Novice/IMG_1

V Kopru je 11. 7. 2019 potekal redni letni delovni sestanek Lokalnih akcijskih skupin za ribištvo, ki v okviru izvajanja ukrepa CLLD koristijo sredstva iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo 2014-2020. Sestanku je sledil ogled dobrih ...

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano obvešča vse vlagatelje, da bo danes, 28. maja 2019, ob 24. uri zaprlo prvi javni razpis za ukrep »Akvakultura, ki zagotavlja okoljske storitve«. Ukrep »Akvakultura, ki zagotavlja okoljske ...

V ponedeljek, 20.5.2019 se je v prostorih Hiše EU v Ljubljani, odvila 6. seja Odbora za spremljanje Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo v ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014-2020.  Šesta seja ...

V Uradnem listu Republike Slovenije bo danes objavljen četrti javni razpis za ukrep »Ribiška pristanišča, mesta iztovarjanja, prodajne dvorane in zavetja« iz Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo ...

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano obvešča vse vlagatelje, da bo danes, 23. aprila 2019, ob 24. uri zaprlo tretji javni razpis za ukrep »Ribiška pristanišča, mesta iztovarjanja, prodajne dvorane in zavetja« iz Operativnega ...

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano bo sodelovalo na 11. mednarodnem sejmu ribištva v Gornji Radgoni, kjer bo v okviru OP ESPR 2014-2020 predstavilo lokalne tradicionalne dejavnosti v okviru ribištva, akvakulture in predelave.  ...

Delavnica LASR za akvakulturo

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) je dne 21. 3. 2019 v Hiši Evropske unije v Ljubljani skupaj s predstavniki podporne enote Evropske komisije FARNET organiziralo delavnico za lokalne akcijske skupine za ribištvo ...

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano organizira delavnico za lokalne akcijske skupine za ribištvo na temo akvakulture, ki bo v četrtek, 21. 3. 2019 v Hiši Evropske Unije v Ljubljani. Delavnice se bodo udeležili tudi predstavniki ...

Ministrica dr. Aleksandra Pivec se je danes udeležila zasedanja Sveta EU za kmetijstvo in ribištvo. V ospredju današnje razprave je bila na pobudo Slovenije obravnava skupne izjave glede podpore malemu priobalnemu ribolovu v okviru prihodnjega ...

V Uradnem listu RS bo danes objavljen javni razpis iz Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014-2020, in sicer za ukrep »Inovacije v akvakulturi«. Vnos vloge v elektronski ...