Novice/IMG_1

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano bo danes, 20. septembra 2023 ob 24. uri zaprlo tretji javni razpis za ukrep Zdravje in varnost v okviru OP ESPR 2014-2020. Obvestilo je dosegljivo tukaj.

Upravičencem, ki so iz Evropskega sklada za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo 2014-2020 prejeli javna sredstva za izvedbo naložb in so jim naložbo kakorkoli uničile nedavne poplave in zemeljski plazovi iz avgusta 2023, svetujemo, da ...

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v Uradnem listu Republike Slovenije danes objavilo najavo o odprtju javnega razpisa za ukrep Finančno nadomestilo za gospodarske subjekte v sektorju ribištva in akvakulture za izpad ...

V Uradnem listu RS je bila v petek, 21. julija 2023, objavljena Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju ukrepov iz Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje ...

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano bo 5. aprila 2023 ob 24. uri zaprlo sedmi javni razpis za ukrep produktivne naložbe v klasično akvakulturo in sedmi javni razpis za ukrep predelava ribiških proizvodov in proizvodov ...

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano bo 16. decembra 2022 ob 24. uri zaprlo šesti javni razpis za ukrep ribiška pristanišča, mesta iztovarjanja, prodajne dvorane in zavetja v okviru OP ESPR 2014-2020. Obvestilo je dosegljivo tukaj. ...

V skladu s Strateškimi smernicami za EU akvakulturo Evropska komisija pripravlja smernice o regulativnih in upravnih postopkih v akvakulturi. Pri tem je v podporo mehanizem EU za pomoč ribogojstvu, v okviru katerega je že bila opravljena ...

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v Uradnem listu Republike Slovenije danes objavilo najavo o odprtju 3. javnega razpisa za ukrep Zdravje in varnost. Predmet podpore javnega razpisa je namenjen izboljšanju higienskih, ...

Vlada je izdala Uredbo o spremembah Uredbe o izvajanju ukrepa zdravje in varnost iz Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo (OP ESPR) v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2020 in jo objavi v Uradnem ...

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,  Sektor za ribištvo, se tudi letos aktivno predstavlja na 60. mednarodnem kmetijsko-živilskem sejmu Agra v Gornji Radgoni. Osrednja aktivnost na letošnji predstavitvi je kampanja ...