Novice/IMG_1

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano obvešča vse vlagatelje, da bo danes, 18. maja, ob 24. uri, zaprlo drugi javni razpis za ukrep »Akvakultura, ki zagotavlja okoljske storitve« iz Operativnega programa za izvajanje Evropskega ...

Projekt ''Gorenjske ribe''

LAS Gorenjska košarica je v okviru projekta "Gorenjske ribe", ki je sofinanciran iz sredstev Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo 2014-2020 v okviru izvajanja CLLD, uspešno izvedla kulinarične delavnice, ki spodbujajo promocijo, ...

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano obvešča vse vlagatelje, da bo danes, 1. marca 2021, ob 24. uri zaprlo tretji javni razpis za ukrep »Inovacije v akvakulturi«. Tretji javni razpis za ukrep »Inovacije v akvakulturi« ...

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano obvešča vse vlagatelje, da bo danes, 1. marca 2021, ob 24. uri zaprlo peti javni razpis za ukrep »Produktivne naložbe v klasično akvakulturo«. Peti javni razpis za ukrep »Produktivne ...

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano obvešča vse vlagatelje, da bo danes, 1. marca 2021, ob 24. uri zaprlo peti javni razpis za ukrep »Produktivne naložbe v predelavo ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture«. ...

Izdelovalec projektne naloge, Geološki Zavod Slovenije, Dimičeva ulica 14, Ljubljana, organizira v sodelovanju z naročnikom Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije predstavitev rezultatov projektne ...

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano obvešča vse vlagatelje, da bo danes, 1. februarja 2021, ob 24. uri zaprlo četrti javni razpis za ukrep »Ribiška pristanišča, mesta iztovarjanja, prodajne dvorane in zavetja«. Četrti ...

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano obvešča vse vlagatelje, da bo danes, 28. januarja 2021, ob 24. uri zaprlo peti javni razpis za ukrep »Produktivne naložbe v okoljsko akvakulturo«. Peti javni razpis za ukrep »Produktivne ...

Sektor za ribištvo je kot Organ upravljanja, dne 21. 1. 2021 izvedel redno sejo Delovne skupine za pripravo vsebin za lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost (CLLD) v Republiki Sloveniji, za večletni finančni okvir za obdobje 2021-2027. Člani ...

Izdelovalec strokovne naloge, podjetje Aquarius d.o.o. Ljubljana, organizira v sodelovanju z naročnikom Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije predstavitev rezultatov strokovne naloge z naslovom ...