Novice/IMG_1

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano obvešča vse vlagatelje, da bo danes, 1. marca 2021, ob 24. uri zaprlo peti javni razpis za ukrep »Produktivne naložbe v predelavo ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture«. ...

Izdelovalec projektne naloge, Geološki Zavod Slovenije, Dimičeva ulica 14, Ljubljana, organizira v sodelovanju z naročnikom Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije predstavitev rezultatov projektne ...

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano obvešča vse vlagatelje, da bo danes, 1. februarja 2021, ob 24. uri zaprlo četrti javni razpis za ukrep »Ribiška pristanišča, mesta iztovarjanja, prodajne dvorane in zavetja«. Četrti ...

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano obvešča vse vlagatelje, da bo danes, 28. januarja 2021, ob 24. uri zaprlo peti javni razpis za ukrep »Produktivne naložbe v okoljsko akvakulturo«. Peti javni razpis za ukrep »Produktivne ...

Sektor za ribištvo je kot Organ upravljanja, dne 21. 1. 2021 izvedel redno sejo Delovne skupine za pripravo vsebin za lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost (CLLD) v Republiki Sloveniji, za večletni finančni okvir za obdobje 2021-2027. Člani ...

Izdelovalec strokovne naloge, podjetje Aquarius d.o.o. Ljubljana, organizira v sodelovanju z naročnikom Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije predstavitev rezultatov strokovne naloge z naslovom ...

V zadnji številki FARNET magazina, ki ga izdaja DG Mare pri Evropski komisiji, je predstavljen tudi članek o izvajanju ukrepa CLLD iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo 2014-2020 v Sloveniji. V Sektorju za ribištvo smo veseli, da ...

Dne, 17. 12. 2020 je potekala video razprava z deležniki o izvajanju pristopa CLLD/LEADER po sistemu 3+1 v prihodnjem programskem obdobju.  Društvo za razvoj slovenskega podeželja (v nadaljevanju: DRSP) je na Ministrstvo za kmetijstvo, ...

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Sektor za ribištvo, je kot Organ upravljanja, dne 9. 12. 2020 izvedel redno sejo Delovne skupine za pripravo vsebin za lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost (CLLD) v Republiki Sloveniji za ...

»Letni pridelek školjk je odvisen od številnih dejavnikov. Na naravne, kot sta rast školjk in škode zaradi različnih naravnih pojavov, nimamo vpliva. Tako lahko na leto pridelam 50 ali pa 300 ton školjk,« je povedal izolski školjkar Mitja ...