Novice/IMG_1

Vljudno vabljeni na predstavitev javnih razpisov za ukrepe »Produktivne naložbe v okoljsko akvakulturo«, »Produktivne naložbe v klasično akvakulturo«, »Predelava ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture« in »Ekološka ...

V Uradnem listu Republike Slovenije bodo danes objavljeni štirje  javni razpisi iz Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014-2020, in sicer za ukrepe »Produktivne ...

Vljudno vabljeni na delavnico, kjer bodo predstavljeni izsledki ŠTUDIJE ZA PREPOZNAVANJE VRZELI PRI IZMENJAVI PODATKOV NA PODROČJU POMORSKEGA NADZORA IN IZBOLJŠANJE POVEZLJIVOSTI OBSTOJEČIH INFORMACIJSKIH SISTEMOV, KI BODO PRISPEVALI ...

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano obvešča vse vlagatelje, da bo jutri, 21. septembra 2017 ob 24. uri zaprlo prvi javni razpis za ukrep »Ribiška pristanišča, mesta iztovarjanja, prodajne dvorane in zavetja« iz Operativnega ...

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano obvešča vse vlagatelje, da bo jutri, dne 29. avgusta 2017 ob 24. uri, zaprlo dva javna razpisa, in sicer za ukrep »»Predelava ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture« ter »Produktivne ...

Obveščamo vas, da bo v četrtek, 7. 9. 2017 ob 10. uri v prostorih Fakultete za pomorstvo in promet, Pot pomorščakov 4, 6320 Portorož (Center za usposabljanje na morju, prdavalnica Neptun) potekala delavnica na temo ''Prepoznavanje verzeli ...

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano obvešča vse vlagatelje, da bo jutri, dne 2. avgusta 2017 ob 24. uri, zaprlo prvi javni razpis za ukrep »Produktivne naložbe v klasično akvakulturo« OP ESPR 2014-2020 na podlagi Uredbe o izvajanju ...

Odprtje aplikacije za vnos vlog CLLD

Vse LAS-e, ki izvajajo aktivnosti v okviru Lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost tudi iz ribiškega sklada, obveščamo, da je Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja z današnjim dnem, 19. 7. 2017 odprla aplikacijo za vnos vlog.   

V petek, 14. julija 2017 je bila izvedena predstavitev za javni razpis za ukrep »Produktivne naložbe v okoljsko akvakulturo« in ukrep »Predelava ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture«. Na predstavitvi je Ministrstvo za kmetijstvo, ...

V Uradnem listu Republike Slovenije bosta danes objavljena dva javna razpisa iz Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014-2020, in sicer za ukrep »Produktivne ...