Novice/IMG_1

Ljubljana, 24. 2. 2017 – Danes je na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano potekala novinarska konferenca, na kateri je minister mag. Dejan Židan s sodelavci predstavil izvajanje Evropskega sklada za ribištvo 2007-2013 ter ...

Vabimo vas na 1. srečanje lokalnih akcijskih skupin, ki bo v petek, 20. 1. 2017, na Dvoru Jezeršek, Zgornji Brnik 63, 4207 Cerklje na Gorenjskem (Lokalna akcijska skupina Gorenjska košarica). Vabilo s programom najdete tukaj.

Seminar ''Doseganje rezultatov na način CLLD''

V organizaciji Evropske mreže za razvoj podeželja in ostalih pristojnih EU inštitucij za izvajanje CLLD je v Bastadu na Švedskem od 6.12 do 8.12. 2016 potekal dvodnevni seminar, na katerem so bili prisotni tudi predstavniki iz Slovenije, ...

Objavljen je predlog Uredbe o izvajanju ukrepov iz OP ESPR 2014-2020, ki se izvajajo v skladu z javnimi razpisi. Več >>

EASME, izvajalska agencija za mala in srednje velika podjetja, ki podpira Evropsko komisijo pri izvajanju ukrepov in jo financira Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo objavlja razpis za zunanje strokovnjake za podporo vrednotenju in ...

Vlada RS je izdala Uredbo o izvajanju ukrepov in tehnične pomoči iz Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2020, ki se izvajajo v skladu s predpisi, ki urejajo ...

V sredo, 25.5.2016 se je v prostorih Vlade RS na Gregorčičevi 27 v Ljubljani, odvila 2. seja Odbora za spremljanje Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo v ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014-2020.  ...

Obveščamo vas, da je Vlada RS potrdila spremembo sklepa o ustanovitvi, organizaciji, nalogah in imenovanju članov Odbora za spremljanje Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji ...

EU projekt, moj projekt 2016

Glasujte in se nam pridružite na dogodkih! Ali veste, da je bilo v zadnjih nekaj letih s pomočjo sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj, Evropskega socialnega sklada ali Kohezijskega sklada v Evropski uniji (EU) uresničenih več ...

Spoštovani! Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je pripravilo predlog Uredbe o določitvi in izvajanju ukrepov ter tehnične pomoči iz Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki ...