Novice/IMG_1
''Klapavica - od semena do školjke''

LAS Istre predstavlja še en uspešen izobraževalni projekt z naslovom "Klapavica - od semena do školjke". Vabljeni k ogledu.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano obvešča vse vlagatelje, da bo danes 10. oktobra 2021 ob 24. uri zaprlo drugi javni razpis za ukrep »Prehod na sistem za okoljsko ravnanje in presojo ter ekološka akvakultura« iz Operativnega ...

V Uradnem listu Republike Slovenije bo danes objavljen drugi javni razpis za ukrep »zdravje in varnost« iz Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014-2020. Javni ...

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano obvešča vse vlagatelje, da bo danes, 13. septembra 2021, ob 24. uri, zaprlo šesti javni razpis za ukrep »Predelava ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture« iz Operativnega ...

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano vabi vse zainteresirane k oblikovanju lokalnih akcijskih skupin za ribištvo za izvajanje ukrepa ''Lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost'' iz Evropskega sklada za pomorstvo, ribištvo in ...

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano obvešča vse vlagatelje, da bo danes, 1. julija 2021 ob 24. uri, zaprlo prvi javni razpis za ukrep »Zdravje in varnost« iz Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo ...

V petek, 18. 6. 2021, je preko spleta potekalo že tretje srečanje Medresorske delovne skupine za CLLD po 2020 (MDS CLLD 2021-2027)  s predstavniki vseh lokalnih akcijskih skupin (LAS). Spletnega srečanja se je udeležilo preko 75 udeležencev, ...

V današnjem uradnem listu bo objavljeno obvestilo o treh javnih razpisih iz Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2020, in sicer za ukrepe »Produktivne naložbe ...

Vlada je na 80. redni seji obravnavala in sprejela Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju ukrepa zdravje in varnost iz Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji ...

Nacionalni inštitut za biologijo organizira v sodelovanju z naročnikom Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije predstavitev rezultatov projektne naloge z naslovom »Tujerodne vrste v slovenskem morju«, ...