Novice/IMG_1

V Uradnem listu Republike Slovenije bo danes objavljen nov javni razpis iz Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014-2020, in sicer javni razpis za ukrep »Ribiška ...

V petek, 16. junija 2017, je bila izvedena predstavitev in delavnica za prvi javni razpis za ukrep »Produktivne naložbe v klasično akvakulturo«. Na predstavitvi je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v sodelovanju z Agencijo ...

V Uradnem listu Republike Slovenije je danes objavljen prvi javni razpis iz Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014-2020, in sicer za ukrep »Produktivne naložbe ...

Vljudno vabljeni na predstavitev prvega javnega razpisa za ukrep »Produktivne naložbe v klasično akvakulturo«, ki bo v petek, 16.6.2017 ob 10. uri v sejni dvorani stavbe Slovenijales, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana. Vabilo

Predstavnik Evropske komisije, gospod Fabio Galleti si je v okviru obiska v Sloveniji (udeležba na 3. seji Odbora za spremljanje OP ESPR 2014-2020), ogledal tudi primere dobrih praks (projektov), ki jih je Obalna akcijska skupina Ribič ...

V četrtek, 18.5.2017 se je v prostorih Vlade RS v Ljubljani, odvila 3. seja Odbora za spremljanje Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo v ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014-2020.  Tretja seja Odbora ...

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP), bo gostitelj in soorganizator Znanstveno svetovalnega odbora (SAC) Generalne ribiške komisije za Sredozemlje (GFCM), ki bo v Ljubljani (na Gospodarskem razstavišču) v času ...

Od 21. do 23. aprila 2017 je potekal 10. Mednarodni sejem lovstva in ribištva v Gornji Radgoni. Predstavljen je bil tudi Operativni program za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014 – 2020. ...

Ljubljana, 23. 3. 2017 Vlada RS se je seznanila s poročilom in mnenjem neodvisnega revizijskega organa, iz katerih izhaja, da Organ upravljanja in Organ za potrjevanje za Operativni program za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ...

Ljubljana, 23. 3. 2017 Vlada RS je izdala Uredbo o izvajanju ukrepov iz Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2020, ki se izvajajo z javnimi razpisi. Uredba ureja ...