# Ime upravičenca ID številka registra CFR Ime operacije Država
111 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano - Izvedba delavnice v okviru strateškega svetovanja za promocijsko kampanjo o ribištvu Republika Slovenija Več
112 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano - Izbor izvajalca za kulinarično-promocijske aktivnosti na sejmu AGRA 2019 Republika Slovenija Več
113 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano - Izdelava učnih preglednic na temo trajnostnega ribištva z učno vsebino ''poštevanka za tretje razrede OŠ'' Republika Slovenija Več
114 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano - Nakup treh hladilnih naprav Republika Slovenija Več
115 Prosub d.o.o - Nakup in postavitev novih linij za gojenje školjk Republika Slovenija Več
116 RIBOGOJNICA BERLEK, VZREJA RIB, DVOŽIVK IN MEHKUŽCEV D.O.O. - Akvakultura, ki zagotavlja okoljske storitve Republika Slovenija Več
117 Ribogojnica Požeg, Franc Krumpak s.p. - Akvakultura, ki zagotavlja okoljske storitve Republika Slovenija Več
118 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano - Preveritev možnosti za povečanje potenciala za akvakulturo z rabo podzemnih voda v Republiki Sloveniji Republika Slovenija Več
119 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano - Nadgradnja poznavanja biotskih in abiotskih značilnosti ter obsega bentoških habitatnih tipov cirkalitoralni grobi sedimenti (MC3), cirkalitoralni premešani sedimenti (MC4) in cirkalitoralni peski (MC5) Republika Slovenija Več
120 LAS Istre - Podpora za tekoče stroške in animacijo (9. zahtevek) Republika Slovenija Več