# Ime upravičenca ID številka registra CFR Ime operacije Država
131 LAS Istre - Podpora za tekoče stroške in animacijo (12. zahtevek) Republika Slovenija Več
132 Občina Radeče, KTRC Radeče, RD Radeče, Hortikulturno društvo Radeče, Posavski muzej Brežice - Po-Savski rečni turizem (PORT) Republika Slovenija Več
133 Kmečka zadruga Krško Z.O.O., RD Sevnica, Center za podjetništvo in turizem KK, Domačija Repovž - Kulturna in zdrava ribja gastronomija in ribištvo nekoč in danes (RIBJE LEGENDE) Republika Slovenija Več
134 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano - Delovni načrt za zbiranje podatkov v sektorju ribištva in akvakulture v obdobju 2020-2021, za leto 2021 Republika Slovenija Več
135 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano - Monitoring delfinov v slovenskem morju za obdobje 2021-2022 Republika Slovenija Več
136 MANTA d.o.o. SVN000000235 Nakup hidravlične dvigalke, nadgradnja strehe in nadgradnja navigacijske opreme za identifikacijo plovila (AIS) Republika Slovenija Več
137 ARGEMONIA ADRIA, INVESTICIJE D.O.O. SVN000000246 Izboljšanje higienskih, zdravstvenih, varnostnih in delovnih pogojev na ribiškem plovilu Republika Slovenija Več
138 MARINBLU, TRGOVINA IN STORITVE, D.O.O. - Projekt povečanja poslovnih zmogljivosti predelave rib in drugih ribjih izdelkov Republika Slovenija Več
139 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano - Spremljanje vrstne pestrosti in abundance tujerodnih vrst v slovenskem morju v obdobju 2021-2023 Republika Slovenija Več
140 LAS Istre - Podpora za tekoče stroške in animacijo (13. zahtevek) Republika Slovenija Več