# Ime upravičenca ID številka registra CFR Ime operacije Država
101 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano - Delovni načrt za zbiranje podatkov v sektorju ribištva in akvakulture v obdobju 2017-2019, za leto 2019 Republika Slovenija Več
102 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano - Delovni načrt za zbiranje podatkov v sektorju ribištva in akvakulture v obdobju 2020-2021, za leto 2020 Republika Slovenija Več
103 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano - Izvajanje akcijskega načrta, vzpostavljenega v skladu s členom 102(4) Uredbe (ES) št. 1224/2009, vključno z vsemi nastalimi operativnimi stroški Republika Slovenija Več
104 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano - Izvajanje programov za izmenjavo podatkov med državami članicami in za analizo teh podatkov Republika Slovenija Več