Operativni program za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014-2020

Evropska komisija je potrdila Operativni program za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014-2020, CCI 2014SI14MFOP001, z Izvedbenim sklepom Evropske komisije C(2015) 5168 z dne 22. 7. 2015.

Operativni program za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014-2020.

Priloge k programu

Dopolnilni podatki