Novice/IMG_1

Vlada je izdala Uredbo o izvajanju ukrepov in tehnične pomoči iz Operativnega programa za izvajanje ESPR v RS za obdobje 2014–2020, ki se izvajajo v skladu s predpisi, ki urejajo javno naročanje

Vlada RS je izdala Uredbo o izvajanju ukrepov in tehnične pomoči iz Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2020, ki se izvajajo v skladu s predpisi, ki urejajo javno naročanje.

Uredba ureja izvajanje tistih ukrepov in tehnične pomoči, ki se izvajajo v skladu s predpisi, ki urejajo javno naročanje, iz Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2020. Uredba tako podrobneje ureja vrste in cilje ukrepov, finančna sredstva, upravičenca, pogoje upravičenosti in merila za izbor operacij ter izvajanje in nadzor operacij v okviru ukrepov. Prav tako določa cilj, finančna sredstva, upravičenca, pogoje upravičenosti in merila za izbor operacij ter izvajanje in nadzor operacij v okviru tehnične pomoči.