Novice/IMG_1

Svet EU v Bruslju izpostavil pomen malega priobalnega ribolova

Ministrica dr. Aleksandra Pivec se je danes udeležila zasedanja Sveta EU za kmetijstvo in ribištvo. V ospredju današnje razprave je bila na pobudo Slovenije obravnava skupne izjave glede podpore malemu priobalnemu ribolovu v okviru prihodnjega Evropskega sklada za ribištvo 2021-2027. Namen izjave je opozoriti na pomen malega priobalnega ribolova v evropskih obalnih skupnostih in nasploh z vidika zagotavljanja prehranske varnosti, zaposlenosti, kot tudi trajnosti ribištva. Ministrica je v predstavitvi izjave dejala, da je namen te izjave opozoriti na pomen malega priobalnega ribolova za zagotavljanje prehranske varnosti, zaposlenosti v obalnih regijah, kot tudi z vidika trajnostnega razvoja ribištva in morskega okolja.

»Z vidika slovenskega ribištva je trajnostni razvoj malega priobalnega ribolova življenjskega pomena, saj je več kot 90 % plovil v slovenski ribiški floti manjših od 12 metrov, njihova ribolovna potovanja pa trajajo nekaj ur do največ enega dne.« Po besedah ministrice je ta segment ribiške flote ključen za ohranitev ribiške tradicije in načina življenja, saj gre za večinoma manjša družinska podjetja, kjer se znanje in veščine o tradicionalnih ribolovnih tehnikah, ki so okolju prijaznejše od novejših – industrijskih načinov, prenašajo iz roda v rod. »Tovrsten tip ribištva je tudi tesno prepleten z življenjem obalnih skupnosti, saj prek ponudbe ribiških proizvodov, turističnih priložnosti in povezav z drugimi sektorji obalnega gospodarstva prinaša pomembne multiplikativne učinke za lokalno oziroma obalno gospodarstvo.«

Glede na to se po besedah ministrice v Sloveniji močno zavzemamo, da se mali priobalni ribolov in življenje evropskih obalnih skupnosti izrecno podpre prek prihodnjega Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo (kot tudi za akvakulturo) za obdobje 2021-2027, »da se v evropskih obalnih skupnostih ohrani družbeno tkivo, tradicionalne in trajnostne načine življenja ter pridobivanja hrane iz morja, kot tudi tradicionalna znanja in veščine.«