Novice/IMG_1

Redno zasedanje ministrov na EU Svetu v Luksemburgu

Ministri EU, pristojni za kmetijstvo in ribištvo, so se v ponedeljek in torek sestali na rednem zasedanju Sveta EU. S strani Slovenije se je zasedanja udeležila ministrica dr. Aleksandra Pivec. V ospredju zasedanja je bila razprava o stanju napredka pri obravnavi svežnja o reformi SKP za obdobje po letu 2020. Ministri so na zasedanaju začeli razpravo o strategiji EU za gozdarstvo po letu 2020 ter se seznanili s poročilom Komisije o okrepitvi ukrepov EU za zaščito in obnovo svetovnih gozdov. Komisija je na Svetu EU poročala tudi o razmerah na kmetijskih trgih ter o trenutnem stanju pojavnosti in obvladovanju Afriške prašičje kuge v EU. Finsko predsedstvo je na področju ribištva doseglo dopolnitev dogovora t. i. delni splošni pristop Sveta EU o Predlogu uredbe o Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo.

Na zasedanju Sveta za kmetijstvo in ribištvo je finsko predsedstvo na področju ribištva doseglo dopolnitev dogovora t. i. delni splošni pristop Sveta EU o Predlogu uredbe o Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, ki bo podlaga za pogajanja z Evropskim parlamentom in Evropsko komisijo. Namen Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo za obdobje 2021-2027 je ciljno financiranje iz proračuna Unije za podpiranje skupne ribiške politike (SRP), celostne pomorske politike Unije in mednarodnih obveznosti EU na področju upravljanja oceanov. V skladu s sporočilom o večletnem finančnem okviru bo novi sklad, tako kot dosedanji, še naprej pomemben instrument, ki bo podpiral izvajanje ciljev SRP; zlasti trajnostno ribištvo in obalne skupnosti, ki so odvisne od dejavnosti ribolova. Še naprej bo tudi sredstvo za spodbujanje modrega gospodarstva na področju ribištva in akvakulture, s čimer bo podpiral rast in ustvarjanje delovnih mest, obenem pa varoval morsko okolje.

Svet ministrov EU je dosegel tudi politični dogovor glede Predloga uredbe Sveta o določitvi ribolovnih možnosti za leto 2020 za nekatere staleže rib in skupine staležev rib, ki se uporabljajo v Baltskem morju. Cilj tega predloga je za leto 2020 za gospodarsko najpomembnejše staleže rib v Baltskem morju določiti ribolovne možnosti za države članice. V nadaljevanju so ministri opravili izmenjavo stališč o letnih posvetovanjih EU – Norveška za leto 2020 ter glede letnega zasedanja Mednarodne komisije za ohranitev atlantskega tuna (ICCAT), ki bo potekalo od 18. do 25. 11. 2019 v Palmi de Mallorca, Španija.