Novice/IMG_1

Objavljen je javni razpis v okviru ESPR 2014-2020

V okviru Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo je objavljen javni razpis, namenjen sofinanciranju projektov sodelovanja na področju celostne pomorske politike v Črnem morju in Sredozemskem morju.

Na razpis se lahko prijavijo javne oblasti, javne in zasebne organizacije, raziskovalni centri, univerze in izobraževalne institucije iz držav upravičenk v okviru sklada za pomorstvo in ribištvo, ki izpolnjujejo razpisne pogoje. V konzorciju morajo sodelovati prijavitelji iz držav članic, ki mejijo na Sredozemsko in/ali Črno morje (Bolgarija, Hrvaška, Ciper, Francija, Grčija, Italija, Malta, Romunija, Slovenija in Španija).

V okviru tega razpisa je na voljo 569.000 €. Komisija bo podprla od 2 do 4 projekte, sofinancira se do 80% upravičenih stroškov.

Več >>