Novice/IMG_1

OSMA SEJA ODBORA ZA SPREMLJANJE OP ESPR 2014-2020

V sredo, 18. 12. 2019 se je v veliki sejni dvorani Vlade RS na Gregorčičevi 27 v Ljubljani, odvila 8. seja Odbora za spremljanje Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo v ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014-2020. 

Osma seja Odbora za spremljanje za Operativni program za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v RS za obdobje 2014-2020 (v nadaljevanju: OP ESPR 2014-2020) je bila namenjena pregledu izvajanja OP ESPR 2014-2020 v letu 2019, sprejetju spremembe Meril za izbor operacij v okviru ukrepov, ki se sofinancirajo iz OP ESPR 2014-2020 in predstavitvi priprav na novo programsko obdobje 2021-2027.

Foto