Novice/IMG_1

MINISTRICA DR. PIVEC Z RIBIČI IN PREDSTAVNIKI OBČINE PIRAN IN IZOLA

Ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Aleksandra Pivec je v petek, 1. 2. 2019 s sodelavci obiskala Obalo. V okviru obiska se je sestala z vodstvom Občine Piran in Izola, srečala pa se je tudi s predstavniki ribičev in Lokalne akcijske skupine Istra.

V okviru obiska na Obali, se je ministrica dr. Aleksandra Pivec najprej sestala z vodstvom Občine Piran. V ospredju pogovora so bili načrti in možnosti boljšega črpanja sredstev iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo. Ministrici so predstavili načrte, ki jih ima občina pod novim vodstvom, predvsem na področju ribiškega sektorja in kmetijstva. Občina Piran je pri tem izrazila pripravljenost čim prejšnje ureditve ribiškega pristanišča v Seči; za projekt načrtujejo koriščenje sredstev iz ribiškega sklada. Za prijavo na razpis morajo od drugega pristojnega ministrstva najprej pridobiti vsa potrebna soglasja in dovoljenja.

Na srečanju z vodstvom Občine Izola pa so ministrico seznanili z odprtimi vprašanji na področju črpanja sredstev iz ribiškega sklada in poskusili dogovoriti rešitve, ki bodo omogočile začetek porabe sredstev že v letošnjem letu. Občina Izola je predstavila načrtovane aktivnosti, in sicer investicijo v ribiško infrastrukturo na carinskem pomolu in v mandraču ter možnosti za pridobitev sredstev za izgradnjo ribiškega muzeja v tej in prihodnji finančni perspektivi.

Ministrica se je nato sestala s predstavniki slovenskih morskih ribičev, ki je zelo pomemben sektor znotraj ministrstva. Ti so jo seznanili s težavami, s katerimi se srečujejo pri svojem delu zaradi nespoštovanja razsodbe arbitražnega sodišča s strani sosednje države. Ministrica je ribičem obljubila nadaljnjo pomoč pri reševanju težav na tem področju, da bodo lahko normalno opravljali svojo dejavnost. Med drugim so se dogovorili tudi za prihodnje redno izplačevanje nadomestil za izpad dohodka iz gospodarske dejavnosti. Glede na to, da se veljavnost interventnega zakona izteka konec letošnjega leta, si bo ministrica prizadevala poiskati ustrezno pravno podlago znotraj kmetijskega ministrstva. Ministrica je ribiče seznanila tudi s predvideno reorganizacijo znotraj ministrstva, ki predvideva selitev področja ribištva iz sedanjega Direktorata za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo na nov direktorat za Prehrano in ribištvo. Poleg tega so se dogovorili za pripravo vizije oziroma strateškega načrta za področje morskega ribištva za obdobje naslednjih 10 let. Ob tem je ministrica napovedala, da si bo v pogajanjih z Evropsko komisijo prizadevala doseči izjeme za majhne, specifične sektorje, kakršen je slovenski, tudi na področju obnove ribiških plovil.

Ministrica dr. Aleksandra Pivec se je popoldan sestala tudi s predstavniki Lokalne akcijske skupine LAS Istre. LAS Istre deluje na obalnem območju in vključuje vse 4 občine. Na pogovoru so izpostavili črpanje sredstev iz EU sklada za pomorstvo in ribištvo iz ukrepa CLLD, odnos med organom upravljanja (MKGP) in posredniškim telesom (AKTRP) ter izvajanje CLLD v prihodnji finančni perspektivi. Ob koncu obiska na Obali si je ministrica ogledala tudi posestvo Brič, ki se ukvarja z ekološko pridelavo vin.

Foto1 Foto2 Foto3 Foto4 Foto5

Več fotografij