Novice/IMG_1

Delavnica za pripravo vsebin lokalnega razvoja na obali 2021-2027

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Sektor za ribištvo, je v sklopu aktivnosti priprav na novo obdobje 2021-2027, uspešno izvedlo prvo delavnico za pripravo vsebin lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost.

Delavnice, ki je bila 3. 10. 2019 v Kopru, so se udeležili predstavniki ribiškega sektorja, lokalnih skupnosti, raziskovalnih inštitucij in drugi zainteresirani. Veseli nas, da so bile s strani ribiškega sektorja podane številne ideje za pripravo vsebin lokalnih strategij in projektov, ki jih želijo realizirati v prihodnjem programskem obdobju s sredstvi Evropskega sklada za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo. Drugi sklop delavnic bo januarja 2020.

Foto 1

Foto 2