Novice/IMG_1

Delavnica za pripravo vsebin lokalnega razvoja na celini 2021-2027

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Sektor za ribištvo, je v sklopu aktivnosti priprav na novo finančno perspektivo 2021-2027, uspešno izvedlo prvo delavnico za pripravo vsebin lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost za področje akvakulture.

Delavnica je bila izvedena 9. 10. 2019 v Ljubljani, udeležili so se je predstavniki akvakulture in lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, ki črpajo finančna sredstva iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo že v aktualnem finančnem obdobju 2014-2020.

S strani udeležencev so bile podane številne rešitve, ideje in pobude za pripravo vsebin lokalnih strategij in projektov, ki jih želijo realizirati v prihodnjem programskem obdobju s sredstvi Evropskega sklada za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo. Drugi sklop delavnic bo januarja v prihodnjem letu.

Foto 1

Foto 2

Foto 3