Novice/IMG_1

Delavnica za pripravo dokumentov za prihodnjo finančno perspektivo 2021-2027 s področja akvakulture in predelave

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Sektor za ribištvo, je v sklopu aktivnosti priprav na novo finančno perspektivo 2021-2027, uspešno izvedlo prvo delavnico za pripravo vsebin za akvakulturo ter predelavo in trženje ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture.

Delavnica je bila izvedena 10. 10. 2019 v Ljubljani. Udeležili so se je predstavniki akvakulture, predelave, Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave, Nacionalnega veterinarskega inštituta ter Direkcije Republike Slovenije za vode. 

S strani udeležencev so bile podane številne rešitve, ideje in pobude za pripravo ukrepov in operacij, ki jih želijo realizirati v prihodnjem programskem obdobju s sredstvi Evropskega sklada za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo. Drugi sklop delavnic bo januarja v prihodnjem letu.

Foto 1

Foto 2