Novice/IMG_1

DELAVNICA ZA PRIPRAVO VSEBIN za sektor morskih gospodasrkih ribičev 2021-2027

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Sektor za ribištvo je v sklopu aktivnosti priprav na novo programsko obdobje 2021-2027 uspešno izvedlo prvo delavnico za pripravo vsebin možnih ukrepov za sektor morskih gospodarskih ribičev.

Delavnica je bila 4. 10. 2019 v Kopru in izjemno nas veseli zelo dober odziv ribičev. Podane so bile številne koristne ideje za ukrepe in projekte, ki bodo usmeritve pri pripravi OP 2021-2027 Evropskega sklada za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo. Drugi sklop delavnic bo januarja 2020.

Foto 1

Foto 2