Organizacije proizvajalcev

Ime ukrepa: Organizacije proizvajalcev

Pravna podlaga: Točka a prvega odstavka 68. člena Uredbe 508/2014/EU

Povzetek ukrepa: Ustanavljanje organizacij proizvajalcev, združenj organizacij proizvajalcev ali medpanožnih organizacij, ki se priznajo v skladu z oddelkom II poglavja II Uredbe (EU) št. 1379/2013.