# Ime upravičenca ID številka registra CFR Ime operacije Država
31 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano - Ocenitev stanja na trgu potrošnikov ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture v Sloveniji Republika Slovenija Več
32 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano - Pregled stanja, ovrednotenje vpliva na okolje ter pregled možnih ukrepov za obvladovanje populacije tujerodne vrste rebrače (Mnemiopsis leidyi) v slovenskem morju Republika Slovenija Več
33 Občina Sevnica, RD Sevnica, OŠ Bistrica ob Sotli, JZ OŠ Marjana Nemca Radeče, OŠ Tržišče, OŠ Boštanj - Najboljša riba je posavska riba Republika Slovenija Več
34 RD Brestanica-Krško Občina Krško CPT Krško RD Sevnica Simonišek Andreja s.p. - Povezani s Savo Republika Slovenija Več
35 Prosub podvodni servis d.o.o. - Nakup opreme in tovornega vozila Republika Slovenija Več
36 Ribogojstvo in predelava rib, Tadej Špegelj s.p. - Izgradnja predelovalnega obrata, nakup opreme in tovornega vozila Republika Slovenija Več
37 LAS Istre - Podpora za tekoče stroške in animacijo (1. zahtevek) Republika Slovenija Več