Zaporedna številka 140
Ime upravičenca LAS Istre
ID številka registra CFR -
Ime operacije Podpora za tekoče stroške in animacijo (13. zahtevek)
Povzetek operacije

Trinajsto izplačilo za tekoče stroške in animacijo LAS Istre.

Datum začetka operacije 15.03.2021
Datum zaključka operacije 24.03.2021
Skupni upravičeni odhodki 27.017,21 €
Znesek prispevka Unije 20.262,90 €
Poštna številka operacije 6000
Država Republika Slovenija
Ime prednostne naloge unije

4 - Povečanje zaposlovanja in ozemeljske kohezije

Datum zadnje posodobitve seznama operacij 14.05.2021
Nazaj na seznam operacij