Zaporedna številka 135
Ime upravičenca Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
ID številka registra CFR -
Ime operacije Monitoring delfinov v slovenskem morju za obdobje 2021-2022
Povzetek operacije

Namerava se pridobiti podatke za oceno in trend št. osebkov velike pliskavke, ki se redno pojavljajo v morju v pristojnosti RS z metodo foto-identifikacije. Informacije je treba pridobiti za potrebe ohranjanja narave v Sloveniji. Koliko velikih pliskavk se pojavlja v slovenskem morju in koliko se jih redno pojavlja, se je pridobivalo preko foto-identifikacije posameznih osebkov velike pliskavke. Za ugotavljanje trenda pojavljanja je smiselno izvesti ponovne popise.

Datum začetka operacije 14.06.2021
Datum zaključka operacije 15.03.2023
Skupni upravičeni odhodki 111.212,47 €
Znesek prispevka Unije 83.409,35 €
Poštna številka operacije 1000
Država Republika Slovenija
Ime prednostne naloge unije

6 - Pospeševanje izvajanja integrirane pomorske politike

Datum zadnje posodobitve seznama operacij 17.06.2021
Nazaj na seznam operacij