Zaporedna številka 16
Ime upravičenca LAS Posavje
ID številka registra CFR -
Ime operacije Izvajanje podukrepa Pripravljalna podpora v okviru izvajanja ukrepa CLLD (lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost)
Povzetek operacije

Namen izvajanja podukrepa »Pripravljalna podpora« je bilo okrepiti oblikovanje lokalnih partnerstev, krepiti institucionalno usposobljenost ter usposabljanje in mreženje za pripravo in izvedbo strategij lokalnega razvoja (v nadaljnjem besedilu: SLR), ki ga vodi skupnost po »pristopu od spodaj navzgor«. Podprto je bilo usposabljanje lokalnega prebivalstva, proučevanje opredeljenega območja, dejavnosti povezane s pripravo SLR, vključno z dejavnostmi svetovanja in dejavnostmi v zvezi s posvetovanjem z zainteresiranimi stranmi. Podpora je bila namenjena tudi za upravne stroške, ki so nastali med pripravo SLR. Upravičenci do sredstev Pripravljalne podpore so bila lokalna partnerstva, ki so pripravila SLR.

Datum začetka operacije 13.09.2016
Datum zaključka operacije 28.10.2016
Skupni upravičeni odhodki 6.999,03 €
Znesek prispevka Unije 5.249,27 €
Poštna številka operacije 8270
Država Republika Slovenija
Ime prednostne naloge unije

4 – Povečanje zaposlovanja in ozemeljske kohezije

Datum zadnje posodobitve seznama operacij 13.09.2016
Nazaj na seznam operacij