Zaporedna številka 11
Ime upravičenca Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
ID številka registra CFR -
Ime operacije Študije
Povzetek operacije

Financirale se bodo različne študije in strokovne naloge, katerih ugotovitve in prispevek k ugotavljanju kakovosti operativnega programa ter ocena njegove uspešnosti, vpliva in učinkovitosti, ki bodo podlaga za financiranje posameznih ukrepov.

Datum začetka operacije 22.07.2015
Datum zaključka operacije 30.11.2023
Skupni upravičeni odhodki 18.054 €
Znesek prispevka Unije 13.540,50 €
Poštna številka operacije 1000
Država Republika Slovenija
Ime prednostne naloge unije

/

Datum zadnje posodobitve seznama operacij 21.08.2018
Nazaj na seznam operacij