Zaporedna številka 139
Ime upravičenca Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
ID številka registra CFR -
Ime operacije Spremljanje vrstne pestrosti in abundance tujerodnih vrst v slovenskem morju v obdobju 2021-2023
Povzetek operacije

Spremljanje, ki je že potekalo v obdobju 2018 – 2021 se bo nadgradilo z novimi metodami vzorčenja in prilagojenimi mesti vzorčenja na podlagi ugotovitev iz obstoječega spremljanja.

Datum začetka operacije 14.05.2021
Datum zaključka operacije 14.05.2021
Skupni upravičeni odhodki -
Znesek prispevka Unije -
Poštna številka operacije 1000
Država Republika Slovenija
Ime prednostne naloge unije

1 - Spodujanje okoljsko trajnostnega, z viri gospodarnega, inovativnega, konkurenčnega in na znanju temlječega ribištva

Datum zadnje posodobitve seznama operacij 14.05.2021
Nazaj na seznam operacij