Zaporedna številka 3
Ime upravičenca Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrabo
ID številka registra CFR -
Ime operacije Razvoj, nakup in namestitev komponent za zagotavljanje prenosa podatkov
Povzetek operacije

Razvoj, nakup in namestitev komponent, vključno z računalniško strojno in programsko opremo, ki so potrebne za zagotavljanje prenosa podatkov od akterjev, ki sodelujejo pri ribolovu in trženju ribiških proizvodov, zadevnim organom v državah članicah in organom Unije, vključno s potrebnimi komponentami za sisteme za elektronsko zapisovanje in poročanje (ERS), sisteme za spremljanje plovil (VMS) in sisteme samodejnega prepoznavanja (AIS), ki se uporabljajo za nadzor.

Datum začetka operacije 12/08/2016
Datum zaključka operacije 12/31/2023
Skupni upravičeni odhodki 1.090.000 €
Znesek prispevka Unije 981.000 €
Poštna številka operacije 1000
Država Republika Slovenija
Ime prednostne naloge unije

3 - Spodbujanje izvajanja skupne ribiške politike 

Datum zadnje posodobitve seznama operacij 12/08/2016
Nazaj na seznam operacij