Zaporedna številka 138
Ime upravičenca MARINBLU, TRGOVINA IN STORITVE, D.O.O.
ID številka registra CFR -
Ime operacije Projekt povečanja poslovnih zmogljivosti predelave rib in drugih ribjih izdelkov
Povzetek operacije

Podjetje načrtuje povečanje poslovnih zmogljivosti z izgradnjo novega poslovno-proizvodnega ter predelovalnega obrata in preselitev sedeža družbe ter avtomatizacijo predelave in uvedbo novih načinov pakiranja sveže ribe in drugih ribjih izdelkov.

Datum začetka operacije 10.03.2021
Datum zaključka operacije 31.03.2022
Skupni upravičeni odhodki 4.436.499,48 €
Znesek prispevka Unije 1.663.687,30 €
Poštna številka operacije 6240
Država Republika Slovenija
Ime prednostne naloge unije

5 - Pospeševanje trženja in predelave

Datum zadnje posodobitve seznama operacij 14.05.2021
Nazaj na seznam operacij