Zaporedna številka 4
Ime upravičenca Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
ID številka registra CFR -
Ime operacije Programi za usposabljanje in izmenjavo
Povzetek operacije

Programi za usposabljanje in izmenjavo, tudi med državami članicami, za osebje, ki je odgovorno za spremljanje, kontrolo in nadzor ribištva.

Datum začetka operacije 12/08/2016
Datum zaključka operacije 12/31/2023
Skupni upravičeni odhodki 50.000 €
Znesek prispevka Unije 45.000 €
Poštna številka operacije 1000
Država Republika Slovenija
Ime prednostne naloge unije

3 - Spodbujanje izvajanja skupne ribiške politike 

Datum zadnje posodobitve seznama operacij 12/08/2016
Nazaj na seznam operacij