Zaporedna številka 131
Ime upravičenca LAS Istre
ID številka registra CFR -
Ime operacije Podpora za tekoče stroške in animacijo (12. zahtevek)
Povzetek operacije

Dvanajsto izplačilo za tekoče stroške in animacijo LAS Istre.

Datum začetka operacije 12.05.2021
Datum zaključka operacije 12.05.2021
Skupni upravičeni odhodki 37.933,09 €
Znesek prispevka Unije 28.449,82 €
Poštna številka operacije 6000
Država Republika Slovenija
Ime prednostne naloge unije

4 - Povečanje zaposlovanja in ozemeljske kohezije

Datum zadnje posodobitve seznama operacij 12.05.2021
Nazaj na seznam operacij