Zaporedna številka 132
Ime upravičenca Občina Radeče, KTRC Radeče, RD Radeče, Hortikulturno društvo Radeče, Posavski muzej Brežice
ID številka registra CFR -
Ime operacije Po-Savski rečni turizem (PORT)
Povzetek operacije

Operacija izhaja iz želja in potreb po kakovostni nadgradnji turističnih zmožnosti, vezanih na aktivnosti na in ob reki Savi v posavski regiji. V občini Radeče reka Sava predstavlja nesporni temeljni kamen razvoja turistične panoge, saj se ključna turistična produkta (splavarjenje in ribolov) odvijata prav na njej, nase pa ob pozitivnih multiplikativnih učinkih za gospodarstvo v regiji vežeta tudi razvoj številnih manjših turističnih ponudnikov. Izvedba operacije bo potekala v dveh fazah: v prvi, ki je pretežno lokalnega značaja, se osredotočamo na krepitev primera dobre prakse z vzpostavitvijo ribiške vasice in nadgradnjo radeškega ribolovnega območja in oblikovanjem doživetja ''tradicionalni savski čoln'', v drugi fazi, ki je pretežno regionalnega značaja, pa s pomočjo rezultatov prve faze moči usmerimo v prve večje korake (smernice, elaborati, regijska konferenca, prodajni katalog z novimi tržnimi produkti) na področju regijskega povezovanja na temo rečnega in ribolovnega turizma.

Datum začetka operacije 29.01.2021
Datum zaključka operacije 30.09.2022
Skupni upravičeni odhodki 163.529,41 €
Znesek prispevka Unije 104.250 €
Poštna številka operacije 1433
Država Republika Slovenija
Ime prednostne naloge unije

4 - Povečanje zaposlovanja in ozemeljske kohezije

Datum zadnje posodobitve seznama operacij 12.05.2021
Nazaj na seznam operacij