Zaporedna številka 136
Ime upravičenca MANTA d.o.o.
ID številka registra CFR SVN000000235
Ime operacije Nakup hidravlične dvigalke, nadgradnja strehe in nadgradnja navigacijske opreme za identifikacijo plovila (AIS)
Povzetek operacije

Nakup hidravlične dvigalke, nadgradnja strehe in nagradnja navigacijske opreme za identifikacijo plovila (AIS). 

Datum začetka operacije 02.03.2021
Datum zaključka operacije 30.09.2021
Skupni upravičeni odhodki 39.705 €
Znesek prispevka Unije 23.823 €
Poštna številka operacije 6310
Država Republika Slovenija
Ime prednostne naloge unije

1 - Spodujanje okoljsko trajnostnega, z viri gospodarnega, inovativnega, konkurenčnega in na znanju temlječega ribištva

Datum zadnje posodobitve seznama operacij 12.05.2021
Nazaj na seznam operacij