Zaporedna številka 12
Ime upravičenca Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
ID številka registra CFR -
Ime operacije Nadzor in revizija
Povzetek operacije

Izvedba operacije nadzora in revizije se mora nanašati na izvajanje OP ESPR 2014-2020. V okviru operacije nadzor in revizija se bodo izvajale aktivnosti znotraj dveh projektov, in sicer:

  • pregled sistema upravljanja

Skladno z Uredbo (EU) št. 1303/2013 je potrebno pred vložitvijo prvega zahtevka za povračilo Komisiji predložiti opis sistemov, ki ga izvede revizijski organ ali organ, ki je neodvisen od organa za upravljanje ali organa za potrjevanje in izvaja svoje delo ob upoštevanju mednarodnih revizijskih standardov.

  • izvedba revizij

Skladno z Uredbo (EU) št. 1303/2013 je v okviru te aktivnosti mogoče sredstva tehnične pomoči porabiti za izvedbo revizij.

Datum začetka operacije 22.07.2015
Datum zaključka operacije 30.11.2023
Skupni upravičeni odhodki 55.900 €
Znesek prispevka Unije 41.925 €
Poštna številka operacije 1000
Država Republika Slovenija
Ime prednostne naloge unije

/

Datum zadnje posodobitve seznama operacij 21.08.2018
Nazaj na seznam operacij