Zaporedna številka 133
Ime upravičenca Kmečka zadruga Krško Z.O.O., RD Sevnica, Center za podjetništvo in turizem KK, Domačija Repovž
ID številka registra CFR -
Ime operacije Kulturna in zdrava ribja gastronomija in ribištvo nekoč in danes (RIBJE LEGENDE)
Povzetek operacije

Največji potencial regije je neokrnjena narava, ki jo ponuja reka Mirna in bogata dediščina ribištva ob reki Savi, tradicija ribištva in visoko kakovostnih rib. Vendar pa ta čudoviti eko sistem podvodnega rečnega sveta izginja, tipične vrste rib so bodisi na seznamu ogroženih, ali pa jih je tako malo, da jih ni moč ponuditi gostom. Sodobni turist in potrošnik želita spoznati in okušati pristno in avtentično regijo, aktivno in kakovostno preživljati prosti časa, predvsem pa so sodobni trendi v zelenem in kulturnem turizmu usmerjeni v zdrav življenjski slog. Strategija predlaga, da je rešitev v tržnem povezovanju, zagotavljanju zdrave in raznovrstne ponudbe, okolju prijaznih rešitvah, v povezovanju z drugimi sektorji in vključevanju ranljivih skupin. Operacija Ribje legende vključuje vse našteto.

Datum začetka operacije 29.01.2021
Datum zaključka operacije 25.01.2023
Skupni upravičeni odhodki 162.664,60 €
Znesek prispevka Unije 103.698,68 €
Poštna številka operacije 8270
Država Republika Slovenija
Ime prednostne naloge unije

4 - Povečanje zaposlovanja in ozemeljske kohezije

Datum zadnje posodobitve seznama operacij 12.05.2021
Nazaj na seznam operacij