Zaporedna številka 137
Ime upravičenca ARGEMONIA ADRIA, INVESTICIJE D.O.O.
ID številka registra CFR SVN000000246
Ime operacije Izboljšanje higienskih, zdravstvenih, varnostnih in delovnih pogojev na ribiškem plovilu
Povzetek operacije

Naložba v predmete in nakup opreme, ki bo pomembno izboljša delovne pogoje, varnost in zdravje posadke pri opravljanju delovnih nalog in plovbe.

Datum začetka operacije 02.03.2021
Datum zaključka operacije 30.11.2021
Skupni upravičeni odhodki 36.575 €
Znesek prispevka Unije 21.945 €
Poštna številka operacije 6000
Država Republika Slovenija
Ime prednostne naloge unije

1 - Spodujanje okoljsko trajnostnega, z viri gospodarnega, inovativnega, konkurenčnega in na znanju temlječega ribištva

Datum zadnje posodobitve seznama operacij 14.05.2021
Nazaj na seznam operacij