Zaporedna številka 7
Ime upravičenca Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
ID številka registra CFR -
Ime operacije Informacijski sistemi
Povzetek operacije

V okviru te aktivnosti se bodo krili stroški kot so izdelava, vzdrževanje računalniških aplikacij in podobno, ki bodo podpora pri delovanju in izvajanju OP ESPR 2014-2020. Vzpostavi se sistem za računalniško beleženje in shranjevanje podatkov o posameznih operacijah, potrebnih za spremljanje, vrednotenje, finančno upravljanje, preverjanje in revizijo, vključno s podatki o posameznih udeležencih v operacijah, če je primerno, kar bo prispevalo tudi k informatizaciji sistema.

Datum začetka operacije 22.07.2015
Datum zaključka operacije 30.11.2023
Skupni upravičeni odhodki 99.000 €
Znesek prispevka Unije 74.250 €
Poštna številka operacije 1000
Država Republika Slovenija
Ime prednostne naloge unije

/

Datum zadnje posodobitve seznama operacij 17.07.2019
Nazaj na seznam operacij