Novice/IMG_1
Seminar ''Doseganje rezultatov na način CLLD''

V organizaciji Evropske mreže za razvoj podeželja in ostalih pristojnih EU inštitucij za izvajanje CLLD je v Bastadu na Švedskem od 6.12 do 8.12. 2016 potekal dvodnevni seminar, na katerem so bili prisotni tudi predstavniki iz Slovenije, ...

Objavljen je predlog Uredbe o izvajanju ukrepov iz OP ESPR 2014-2020, ki se izvajajo v skladu z javnimi razpisi. Več >>

EASME, izvajalska agencija za mala in srednje velika podjetja, ki podpira Evropsko komisijo pri izvajanju ukrepov in jo financira Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo objavlja razpis za zunanje strokovnjake za podporo vrednotenju in ...

Vlada RS je izdala Uredbo o izvajanju ukrepov in tehnične pomoči iz Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2020, ki se izvajajo v skladu s predpisi, ki urejajo ...

V sredo, 25.5.2016 se je v prostorih Vlade RS na Gregorčičevi 27 v Ljubljani, odvila 2. seja Odbora za spremljanje Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo v ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014-2020.  ...

Obveščamo vas, da je Vlada RS potrdila spremembo sklepa o ustanovitvi, organizaciji, nalogah in imenovanju članov Odbora za spremljanje Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji ...

EU projekt, moj projekt 2016

Glasujte in se nam pridružite na dogodkih! Ali veste, da je bilo v zadnjih nekaj letih s pomočjo sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj, Evropskega socialnega sklada ali Kohezijskega sklada v Evropski uniji (EU) uresničenih več ...

Spoštovani! Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je pripravilo predlog Uredbe o določitvi in izvajanju ukrepov ter tehnične pomoči iz Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki ...

V okviru Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo je objavljen javni razpis, namenjen sofinanciranju projektov sodelovanja na področju celostne pomorske politike v Črnem morju in Sredozemskem morju. Na razpis se lahko prijavijo javne ...

Obveščamo vas, da je Vlada RS potrdila sklep o ustanovitvi, organizaciji, nalogah in imenovanju članov Odbora za spremljanje Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje ...