Novice/IMG_1

Znanstveno svetovalni odbor (SAC) Generalne ribiške komisije za Sredozemlje (GFCM) v Ljubljani

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP), bo gostitelj in soorganizator Znanstveno svetovalnega odbora (SAC) Generalne ribiške komisije za Sredozemlje (GFCM), ki bo v Ljubljani (na Gospodarskem razstavišču) v času od 16.-19. maja 2017.

Slovenija je članica GFCM od leta 2000, tokrat pa je prvič, da organizira zasedanje kakršnegakoli delovnega telesa v okviru GFCM. Zasedanje SAC predstavlja v organizacijski strukturi GFCM neuradno drugo najbolj pomembno zasedanje v obdobnem programu dela GFCM, bolj pomembno je le plenarno zasedanje GFCM.

To zasedanje lahko ocenimo kot najpomembnejše in najzahtevnejše mednarodno zasedanje s področja ribištva, ki je bilo organizirano v Sloveniji od predsedovanja Slovenije EU v prvi polovici 2008.

Pričakuje se, da bo na tem zasedanju okoli 90 udeležencev iz skoraj vseh držav Sredozemlja in Črnega morja.

GFCM bo za organizacijo tega zasedanja prispeval 5.000 evrov, vsi drugi stroški pa bodo kriti iz Evropskega sklad za pomorstvo in ribištvo 2014-2020 - EU, in sicer iz ukrepa »zbiranje podatkov 14-20«.