Novice/IMG_1

Zaprtje štirih javnih razpisov iz OP ESPR 2014-2020

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano obvešča vse potencialne vlagatelje, da bo jutri, 31. januarja 2019 ob 24. uri zaprlo štiri javne razpise iz OP ESPR 2014-2020, in sicer »Inovacije v akvakulturi«, »Produktivne naložbe v okoljsko akvakulturo«, »Produktivne naložve v klasično akvakulturo« in »Predelava ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture«. 

Javni razpisi so pripravljeni na podlagi Uredbe o izvajanju ukrepov iz Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2020, ki se izvajajo z javnimi razpisi (Uradni list RS, št. 14/17, 16/18 in 80/18).