Novice/IMG_1

Zaprtje prvega javnega razpisa za ukrep »Akvakultura, ki zagotavlja okoljske storitve«

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano obvešča vse vlagatelje, da bo danes, 28. maja 2019, ob 24. uri zaprlo prvi javni razpis za ukrep »Akvakultura, ki zagotavlja okoljske storitve«.

Ukrep »Akvakultura, ki zagotavlja okoljske storitve« je iz Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014-2020. Zapre se na podlagi Uredbe o izvajanju ukrepov iz Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2020, ki se izvajajo z javnimi razpisi (Uradni list RS, št. 14/17, 16/18 in 80/18). Razpis se zapre zaradi spremembe uredbe. Nov javni razpis bo objavljen nakdnadno.