Novice/IMG_1

Zaprtje dveh javnih razpisov OP ESPR 2014-2020

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano obvešča vse vlagatelje, da bo jutri, dne 29. avgusta 2017 ob 24. uri, zaprlo dva javna razpisa, in sicer za ukrep »»Predelava ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture« ter »Produktivne naložbe v okoljsko akvakulturo« OP ESPR 2014-2020 na podlagi Uredbe o izvajanju ukrepov iz Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2020, ki se izvajajo z javnimi razpisi (UL RS, št. 14/2017).

Obvestilo1

Obvestilo2