Novice/IMG_1

Tretja seja Odbora za spremljanje OP ESPR 2014-2020

V četrtek, 18.5.2017 se je v prostorih Vlade RS v Ljubljani, odvila 3. seja Odbora za spremljanje Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo v ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014-2020. 

Tretja seja Odbora za spremljanje je bila namenjena predstavitvi in potrditvi letnega poročila za izvajanje OP ESPR 2014-2020 za referenčno leto 2016 v skladu z določili evropske zakonodaje. V skladu s 50. členom Uredbe o skupnih določilih in 114. členom Uredbe o izvajanju Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo Organ upravljanja do 31. maja leta 2016 do vključno leta 2023 Evropski komisiji predloži letna poročila o izvajanju programa v preteklem koledarskem letu. 

Organ upravljanja je pripravil tudi prvo spremembo OP ESPR 2014-2020 zaradi uskladitve vrednosti kazalnikov rezultata z zadnjimi smernicami Evropske komisije. Na seji so bile potrjene spremembe OP ESPR 2014-2020.

Člani Odbora za spremljanje so bili seznanjeni še z izvajanjem predhodnih pogojenosti in trenutnim stanjem izvajanja OP ESPR 2014-2020.

Foto